سامانه آزمونهای آنلاین eTest:

سامانه ای است كه تمام فرآیند برگزاری آزمون از جمله طراحی، انتشار، اجرا، نظارت، تصحیح و گزارش گیری را به صورت الكترونیكی انجام می دهد. این سامانه علاوه بر بالا بردن دقت و سرعت، هزینه ها را كاهش می دهد و روش های ارزیابی نوینی را میسر می كند كه در آزمون های كاغذی سنّتی امكان پذیر نیست. در این سامانه علاوه بر استادان، کاربران نیز می توانند از بانک سوالات آزمون های خود را به عنوان خودآزمایی بسازند و در آن شرکت کنند. برای اطلاعات بیشتر به http://www.etest.ir مراجعه نمایید.

کاربردها:

  • آزمون هاي موسسات آموزش زبان و كنكور
  • مخزن سؤال بر خط با امكان جستجو
  • آموزش هاي مجازي الكترونيكي و اينترنتي
  • آموزش مداوم كاركنان سازمان ها
  • برگزاري آزمون هاي مدارس و دانشگاه ها
  • ارزيابي مهارتهاي حرفه اي براي استخدام و يا پروانه كار
  • مكمل آموزش از راه دور و CD هاي آموزشي