سامانه گردآوری و تحلیل داده های ePoll:

سامانه ای است که جهت جمع آوری اطلاعات و نظرسنجی از افراد مختلف به صورت آنلاین و آفلاین مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید در این سامانه تمامی فرایند ایجاد پرسشنامه، جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن را انجام دهید. این سامانه به شما کمک می کند در عین سادگی حتی پیچیده ترین پرسشنامه ها را طراحی کنید و بر روی بسترهای مختلف منتشر نمایید. سپس می توانید به صورت زنده، به تمامی پاسخ نامه ها و نتایج آن به صورت گزارشات گرافیکی متنوع دسترسی پیدا کنید. برای اطلاعات بیشتر به http://www.epoll.ir مراجعه نمایید.

کاربردها:

  • تحقیقات بازار
  • نظر سنجی
  • کنترل کیفیت
  • آموزش و آزمون
  • سفارشات و خرید و فروش
  • تحقیقات علمی و دانشجویی
  • بازاریابی و ویزیت
  • منابع انسانی