سامانه قرعه کشی eLottery:

جهت ترغیب کاربران به استفاده از محصولی و یا خدماتی لازم است تا به ازای آن مورد تشویق قرار گیرند. جهت انجام این کار لازم است تا به صورت اتفاقی و یا قرعه کشی، افرادی از بین شرکت کنندگان انتخاب شوند و به آنها جایزه ای داده شود. به همین منظور سامانه ای تحت وب طراحی گردید که این فرایند را به صورت الکترونیکی و آنلاین انجام دهند. در این سامانه می توان اطلاعات کاربران را به همراه امتیاز هر شخص وارد سامانه نمود. سپس با توجه به تعداد جایزه های مورد نیاز، سیستم به صورت اتفاقی کاربران برنده را مشخص و اعلام خواهد نمود.

کاربردها:

  • مسابقات
  • نظرسنجی ها
  • صندوق های مالی
  • فروشگاه ها